Liên lạc:
 • Google Groups: NhacSiNgheo
 • Yahoo Music Group: DienDanNhacSiNgheo • Xin bấm vào đây để đọc "Mật thư tội ác của chủ-nghĩa Cộng-sản"  Xin bấm vào đây để đọc sách
   

  Nhớ Trần Quan Long - Thơ: Trần Ngân Tiêu
 • Chiều Tàn - Thơ: Trần Ngân Tiêu, Nhạc: Tran Quan Long, Hòa Âm: Quốc Toản, Kim Tước trình bày
 • Tù Phụ Ca - Thơ: Nguyễn Hữu Nhật, Nhạc: Tran Quan Long, Kim Tước trình bày
 • Văn, Thơ, Nhạc - Trần Quan Long
 • Lời Em Bé Tị Nạn - Thơ: Mai Xuân Khánh, Nhạc: Tran Quan Long (1989), Hòa Âm: Quốc Toản, Tiếng Hát: Thúy Anh (Dec 2009)
 • Nước Rơi Từ Mắt - Thơ: Tran Quan Long, Nhạc: Trương Lang, Hòa Âm: Uy Vũ, Tiếng Hát: Kim Tước (Translation in English by Luong Dinh, Traduit en français par Antoine Nguyen Tan Phuoc)
 • Từ Mai Em Đừng Về - Thơ: Tran Quan Long, Nhạc: Trương Lang, Hòa Âm: Uy Vũ, Tiếng Hát: Kim Tước
 • CD Giòng Nhạc Cuối Đời - Nhạc: Trương Lang, Hòa Âm: Quốc Toản, Tiếng Hát: Kim Tước và Vũ Anh
 • CD Tuệ Ca 4 Thơ Nhạc Thiền Sư Tuệ Sỹ - Trích từ: Giấc Mơ Trường Sơn (qua giọng ngâm của Bằng Cường, Đoàn Yên Linh, Hồng Vân, Thúy Vinh và tiếng hát của Kim Ngân, Ngọc Nga, Sơn Nam)
 • Tĩnh Thất - Thơ Thiền Sư Tuệ Sỹ, Kỹ Sư Trần Thị Diễm Nghi dịch Nhật bản
 • Tĩnh Thất - Thơ Thiền Sư Tuệ Sỹ, Nhạc Tran Quan Long, Hòa Âm: Nguyên Đương, Traduit en français par Lê Mộng Nguyên, Translation in English by Luong Dinh
 • Tĩnh Thất - Thơ Thiền Sư Tuệ Sỹ, Nhạc Tran Quan Long, Hòa Âm: Nguyên Đương, Tiếng Hát: Sơn Nam, Ngọc Nga và Kim Ngân
 • Tĩnh Thất - Thơ Thiền Sư Tuệ Sỹ, Nhạc Tran Quan Long, Hòa Âm: Nguyên Đương, Tiếng Hát: Kim Tước, Mai Hương và Quỳnh Giao
 • Tĩnh Thất - Lê Mộng Nguyên: Tri-thức và hành-động trong thơ Tĩnh Thất của Thiền-sư Tuệ-Sỹ
 • Tĩnh Thất - Vài Cảm Nghĩ Của Dịch Giả Lương Dinh về "Tĩnh Thất" (“Giấc Mơ Trường Sơn” Của Thiền Sư Tuệ Sỹ)
 • Anh Hùng Vô Danh - Thơ: Nguyễn Ngọc Huy, Nhạc Tran Quan Long, Hòa Âm: Nguyên Đương, Hợp ca: Sơn Nam, Ngọc Trâm, Yến Vy
 • Bắc Ninh - ZIPPED Slide Show Hoàng Sa - Trường Sa Là Của Việt Nam (Download)
 • Nhạc: NM - Tiếng Thét Gào Của Người Việt Thường
 • Thơ: Nguyễn Cung Thương, Nhạc: Phan Huyền Thoại - Gửi Súng Cho Tao


 • LM Nguyễn Văn Lý: Đả Đảo Cộng Sản Việt Nam !!!
  Giấc Mơ Trường Sơn - Tuệ Sỹ
  Nhạc Sĩ Trương Lang
  50 Năm Âm Nhạc Trần Quan Long
  Xem thêm . . .

  Tin Paris

  Quốc Toản