Tình Sử
Nguyễn Thái Học - Cô Giang


1. Quốc Ca
Ca Sĩ: Vũ Anh & Kim Lan


2. Cờ Sao Trắng
Nhạc và lời: Lê Ninh
Ca Sĩ: Vũ Anh & Kim Lan


3. Viết và đọc
Linh Linh Ngọc


4. Hành Trang Cho Anh
Thơ: Song Thi
Ca Sĩ: Kim Lan


5. Viết và đọc
Tran Quan Long


6. Gọi Lửa
Thơ: Hồ Công Tâm
Ca Sĩ: Tuấn Minh


7. Viết và đọc
Linh Linh Ngọc


8. Những Bước Chân Yên Bái
Thơ: Nguyễn Bảo Ngọc
Ca Sĩ: Hùng Cường


9. Viết và đọc
Tran Quan Long


10. Nguyễn Thái Học
Thơ: NM Lê Minh Châu
Ca Sĩ: Việt Dzũng & Kim Lan


11. Viết và đọc
Linh Linh Ngọc


12. Cô Giang
Lời: Nguyễn Bảo Ngọc
Ca Sĩ: Kim Lan


13. Viết và đọc
Tran Quan Long


14. Niềm Tin Của Mẹ
Lời: Nguyễn Bảo Ngọc
Ca Sĩ: Kim Lan

______________________

Trang Nhà


Hân hạnh giới thiệu© Tran Quan Long