Đêm Giã Từ Đà Lạt


Thơ: Hoàng Ngọc Ẩn
Nhạc: Trần Quan LongTuấn Ngọc trình bày


_____________________

Trang Nhà


Tác Phẩm Mới

© 2006 Tran Quan Long