Hát Từ Trại Cấm /
From The Detention Camp

Nhạc: Tran Quan Long

______________________

Trang Nhà


Hân hạnh giới thiệu nhạc phẩm

© Tran Quan Long