CD Mẹ, Giọt Lệ Cuối Cùng


1. Mười Năm Mơ Bóng Cờ Bay
Linh Linh Ngọc - Sĩ Phú
2. Ta Làm Gì Cho Hết Nửa Đời Sau
Cao Tần - Trọng Khôi
3. Sao Gác Gươm Thiêng Ngủ Bên Đường
Lê Khắc Anh Hào - Sĩ Phú
4. Thề Non Nước
Tản Đà - Huyền Châu
5. Một Cuộc Đời Oanh Liệt
Nguyễn Chí Thiện - HC Gió Đông
6. Mẹ, Giọt Lệ Cuối Cùng - Tran Quan Long
Mai Hương, Sĩ Phú, Nguyễn T Thành
7. Tống Biệt Hành
Thâm Tâm - Huyền Châu
8. Góp Thơ
Thường Quán - Mai Hương
9. Đường Tổ Quốc Quang Trung Giục Trống
Lê Khắc Anh Hào - Trọng Khôi
10. Cuộc Chiến Đấu Này
Nguyễn Chí Thiện - HC Gió Đông

______________________

Trang Nhà


Tác Phẩm Mới

© 2006 Tran Quan Long