“Tòa án Cộng sản Việt Nam.
Trò hề bỉ ổi ngàn năm chê cười.
Quan tòa một lũ đười ươi.
Tay sai nô bộc xử người nào đây?”
Linh mục Nguyễn Văn Lý

Xem Hình của pn991


______________________

Dù bằng tay không

Nhạc và Lời: Trần Quan Long
Ca Sĩ: Việt Dzũng

Từ ngày cờ máu trùm qua non sông
Mẹ già đã khóc triệu giòng vạn giòng
Nhà tù đã mọc từ tây sang đông
Như có đuôi chồn tràn đầy ruộng đồng
Từ ngày giải phóng thành công ba không
Đồng bào đã nuốt hận thù ngập lòng
Bằng giòng máu Việt hồn thiêng non sông
Dân sẽ đứng dậy dù bằng tay không
Xuân Lộc Thái Bình
Những địa danh ngàn năm yêu dấu
Muôn người như một
Góp lời thề: Lấy lại Quê Hương
Đồng Nai Trà Cổ
Những địa danh ngàn năm yêu dấu
Muôn người như một
Góp lời thề: Lấy lại Quê Hương

______________________

Trang Nhà

Đả Đảo Cộng Sản Việt Nam !!!

Trả Tự Do cho LM Nguyễn Văn Lý !!!