Thơ Thiền Sư Tuệ Sỹ

Giòng nhạc viết từ
“Giấc Mơ Trường Sơn”


1. Hạ Sơn
2. Khung Trời Cũ
3. Tống Biệt Hành
4. Trúc và Nhện
5. Một Bóng Trăng Gầy
6. Tôi Vẫn Đợi
7. Bài Ca Cô Gái Trường Sơn
8. Mộng Ngày
9. Thương Nhớ
10. Hoài Niệm
11. Dạ Khúc, Nhớ Dương Cầm
12. Mưa Cao Nguyên
13. Những Năm Anh Đi
14. (Trường Ca) Tĩnh Thất
15. Ác Mộng, Cánh Chim Trời
16. Tiếng Nhạc Vọng
17. Phố Trưa, Mộng Trường Sinh
18. Luống Cải Chân Đồi
19. Bài Ca Cuối Cùng

______________________

Trang Nhà

Tác Phẩm Mới

©2005 Tran Quan Long