CD Ác Ôn Ca


1. Trường Sơn không cỏ cây - LLN
2. Tổng Bí thư Tày - TQL
3. Giải Nobel khủng bố - TQL
4. Ba không triệt tam vô - TQL
5. Xơi tái con gà mái - TQL
6. Từ ngày Minh Khai bỏ đi - TQL
7. Võ giáp có còn nguyên - TQL

______________________

Trang Nhà


Tác Phẩm Mới

©2005 Tran Quan Long