CD Bôi Bác Ca


1. Tự do thờ phượng - Vũ Anh
2. Không khí Việt Nam : Tự Do - TQL
3. Lê Khả Phiêu đi bằng đầu gối - TQL
4. Chính hiệu con nai - Vũ Anh
5. Cắc ké không đổi màu - TQL
6. Bùi Giáng bán dùi - TQL
7. Thời đại Cộng sản Việt gian - Vũ Anh
8. Trở về lòng dân tộc - Kim Lan

______________________

Trang Nhà


Tác Phẩm Mới

©2005 Tran Quan Long