CD Phản Trắc Ca


1. Vết chém trên Mẹ Quê Hương - LLN
2. Nô Made in China - LLN
3. Đạp dẹp lép - TQL
4. Xà va ... xà va toa - TQL
5. Bộ chính chị : chính em - TQL
6. Tổ cuốc, cuốc ra ra ra - TQL
7. Vi na ca ca tra - TQL
8. Trường Sơn không cỏ cây - LLN
9. Tổng Bí thư Tày - TQL
10. Giải Nobel khủng bố - TQL
11. Ba không triệt tam vô - TQL
12. Xơi tái con gà mái - TQL
13. Từ ngày Minh Khai bỏ đi - TQL
14. Võ giáp có còn nguyên - TQL
15. Tự do thờ phượng - Vũ Anh
16. Không khí Việt Nam : Tự Do - TQL
17. Lê Khả Phiêu đi bằng đầu gối - TQL
18. Chính hiệu con nai - Vũ Anh
19. Cắc ké không đổi màu - TQL
20. Bùi Giáng bán dùi - TQL
21. Thời đại Cộng sản Việt gian - Vũ Anh
22. Trở về lòng dân tộc - Kim Lan
23. Hồ Chí Minh chết sình - Vũ Anh
24. Hồ Chí Minh chính mi - HC Gió Đông
25. Bàn thờ - Mỹ Thúy
26. Cơm áo - Vũ Anh
27. Đấu tố- Bảo Long
28. Mồ mả ruộng vườn - Mỹ Thúy
29. Dù bằng tay không- Việt Dzũng

______________________

Trang Nhà


Tác Phẩm Mới

©2005 Tran Quan Long