Sóng Sầu


Thơ: Hoàng Ngọc Ẩn
Nhạc: Trần Quan Long


Kim Tước trình bày


Lệ Thu trình bày


Tuấn Ngọc trình bày


Quang Minh trình bày


Hoàng Quân trình bày


Hương Giang trình bày

______________________

Trang Nhà


Tác Phẩm Mới

© 2006 Tran Quan Long