CD Thơ Nhạc Trời Xuân Xưa


1. Ngủ yên - Nguyễn Lập Ðông
2. Ðộng Hoa Vàng - Phạm Thiên Thư
3. Ði Chùa Hương - Nguyễn Nhược Pháp
4. Ðã là mưa sa - Trần Quan Long
5. Một đời giông bão - Linh Linh Ngọc
6. Sóng sầu - Hoàng Ngọc Ẩn
7. Nở rộ trên quê hương - Linh Linh Ngọc

______________________

Trang Nhà


Tác Phẩm Mới

©2005 Tran Quan Long