Thơ: Trần Ngân Tiêu

1. Nhớ Trần Quan Long
2. Chiều Tàn - Kim Tước
3. Thơ Xuân

______________________

Trang Nhà


NHỚ TRẦN QUAN LONGTa nhớ Quan Long khi lão cười
Hình như hồn héo, miệng dù tươi
Mêm môi nốc cạn ly đen bạc
Tay múa ca vang khúc ngạo đời:
"Bác" cũng trở thành con thối hoắc
Đảng thì lại hoá lũ đười ươi
…Một trời tâm sự còn chưa cạn
Mà nỡ ra đi, bạn ngẩn người!

TRẦN NGÂN TIÊU


Nhạc: Chiều Xưa - Thơ: Trần Ngân Tiêu; Nhạc TQL

© 2009 Tran Quan Long