CD Tuệ Ca 2

Đường Gươm Bát Nhã

Thơ Thiền Sư Tuệ Sỹ

Giòng nhạc viết từ “Giấc Mơ Trường Sơn”


1. Bài Ca Cô Gái Trường Sơn- Yến Xuân
2. Mộng Ngày - Sơn Nam
3. Thương Nhớ - Ngọc Nga
4. Hoài Niệm - Sơn Nam
5. Dạ Khúc, Nhớ Dương Cầm - Ngọc Nga
6. Mưa Cao Nguyên - Sơn Nam
7. Những Năm Anh Đi - Kim Ngân

______________________

Trang Nhà

Tác Phẩm Mới


©2005 Tran Quan Long