CD Tuệ Ca 3

HÀNH

Thơ Thiền Sư Tuệ Sỹ

Giòng nhạc viết từ
“Giấc Mơ Trường Sơn”


1. (Trường Ca) Tĩnh Thất -
Sơn Nam, Ngọc Nga, Kim Ngân
2. Ác Mộng, Cánh Chim Trời -
Kim Ngân, Sơn Nam
3. Tiếng Nhạc Vọng - Yến Xuân
4. Phố Trưa, Mộng Trường Sinh -
Kim Ngân
5. Luống Cải Chân Đồi - Sơn Nam

______________________

Trang Nhà

Tác Phẩm Mới

©2005 Tran Quan Long