CD Tuệ Ca 4

Thơ Nhạc Thiền Sư Tuệ Sỹ

Trích từ: Giấc Mơ Trường Sơn


1. Khung Trời Cũ -
Thúy Vinh + Kim Ngân
2. Hạ Sơn -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
3. Một Bóng Trăng Gầy -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
4. Tống Biệt Hành -
Thúy Vinh + Ngọc Nga
5. Nhớ Dương Cầm -
Bằng Cường + Ngọc Nga
6. Tiếng Nhạc Vọng -
Hồng Vân + Yến Xuân
7. Hoài Niệm -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
8. Cánh Chim Trời -
Hồng Vân + Kim Ngân, Sơn Nam
9. Mộng Trường Sinh -
Bằng Cường + Kim Ngân
10. Mưa Cao Nguyên -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
11. Những Năm Anh Đi -
Hồng Vân + Kim Ngân

______________________

Trang Nhà


CÁNH CHIM TRỜIMột ước hẹn đã chôn vùi tang tóc
Cánh chim trời xa mãi giữa lòng sâu
Nghe một nỗi hao mòn trong thoáng chốc
Một mùa thu một vạn tiếng kêu gào
Khuya còn lạnh sương mù và gió lốc
Thở hơi dài cát bụi cuốn chiêm bao.
Bên cửa sổ bên kia đồi sao mọc
Một lần đi là vĩnh viễn con tàu
Đi để nhớ những chiều pha tóc trắng
Mắt lưng chừng trông giọt máu phiêu lưu.

*****
Mo^.t u+o+'c he.n dda~ cho^n vu`i tang to'c
Ca'nh chim tro+`i xa ma~i giu+~a lo`ng sa^u
Nghe mo^.t no^~i hao mo`n trong thoa'ng cho^'c
Mo^.t mu`a thu mo^.t va.n tie^'ng ke^u ga`o
Khuya co`n la.nh su+o+ng mu` va` gio' lo^'c
Tho+? ho+i da`i ca't bu.i cuo^'n chie^m bao.
Be^n cu+?a so^? be^n kia ddo^`i sao mo.c
Mo^.t la^`n ddi la` vi~nh vie^~n con ta`u
Ddi dde^? nho+' nhu+~ng chie^`u pha to'c tra('ng
Ma('t lu+ng chu+`ng tro^ng gio.t ma'u phie^u lu+u.