CD Tuệ Ca 4

Thơ Nhạc Thiền Sư Tuệ Sỹ

Trích từ: Giấc Mơ Trường Sơn


1. Khung Trời Cũ -
Thúy Vinh + Kim Ngân
2. Hạ Sơn -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
3. Một Bóng Trăng Gầy -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
4. Tống Biệt Hành -
Thúy Vinh + Ngọc Nga
5. Nhớ Dương Cầm -
Bằng Cường + Ngọc Nga
6. Tiếng Nhạc Vọng -
Hồng Vân + Yến Xuân
7. Hoài Niệm -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
8. Cánh Chim Trời -
Hồng Vân + Kim Ngân, Sơn Nam
9. Mộng Trường Sinh -
Bằng Cường + Kim Ngân
10. Mưa Cao Nguyên -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
11. Những Năm Anh Đi -
Hồng Vân + Kim Ngân

______________________

Trang Nhà


HẠ SƠNNgày mai sư xuống núi
Áo mỏng sờn đôi vai
Chuỗi hạt mòn năm tháng
Hương trầm lỡ cuộc say

Bình minh sư xuống núi
Tóc trắng hờn sinh nhai
Phương đông mặt trời đỏ
Mùa hạ không mây bay

Ngày mai sư xuống núi
Phố thị bước đường cùng
Sư ho trong bóng tối
Điện Phật trầm mông lung

Bình minh sư xuống núi
Khóe mắt còn rưng rưng
Vì sư yêu bóng tối
Ác mộng giữa đường rừng


*****
Nga`y mai su+ xuo^'ng nu'i
A'o mo?ng so+`n ddo^i vai
Chuo^~i ha.t mo`n na(m tha'ng
Hu+o+ng tra^`m lo+~ cuo^.c say

Bi`nh minh su+ xuo^'ng nu'i
To'c tra('ng ho+`n sinh nhai
Phu+o+ng ddo^ng ma(.t tro+`i ddo?
Mùa ha. kho^ng ma^y bay

Nga`y mai su+ xuo^'ng nu'i
Pho^' thi. bu+o+'c ddu+o+`ng cu`ng
Su+ ho trong bo'ng to^'i
Ddie^.n Pha^.t tra^`m mo^ng lung

Bi`nh minh su+ xuo^'ng nu'i
Kho'e ma('t co`n ru+ng ru+ng
Vi` su+ ye^u bo'ng to^'i
A'c mo^.ng giu+~a ddu+o+`ng ru+`ng