CD Tuệ Ca 4

Thơ Nhạc Thiền Sư Tuệ Sỹ

Trích từ: Giấc Mơ Trường Sơn


1. Khung Trời Cũ -
Thúy Vinh + Kim Ngân
2. Hoài Niệm -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
3. Một Bóng Trăng Gầy -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
4. Tống Biệt Hành -
Thúy Vinh + Ngọc Nga
5. Nhớ Dương Cầm -
Bằng Cường + Ngọc Nga
6. Tiếng Nhạc Vọng -
Hồng Vân + Yến Xuân
7. Hoài Niệm -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
8. Cánh Chim Trời -
Hồng Vân + Kim Ngân, Sơn Nam
9. Mộng Trường Sinh -
Bằng Cường + Kim Ngân
10. Mưa Cao Nguyên -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
11. Những Năm Anh Đi -
Hồng Vân + Kim Ngân

______________________

Trang Nhà


HOÀI NIỆMMột đêm thôi mắt trầm sâu đáy biển
Hai bàn tay khói phủ tóc tơ xa
Miền đất đó trăng đã gầy vĩnh viễn
Từ vu vơ bên giấc ngủ mơ hồ.

Một lần định như sao ngàn đã định
Lại một lần nông nổi vết sa cơ.
Trời vẫn vậy vẫn mây chiều gió tĩnh
Vẫn một đời nghe kể chuyện không như
Vẫn sống chết với điêu tàn vờ vĩnh
Để mắt mù nhìn lại cõi không hư.
Một lần ngại trước thông già cung kỉnh
Chẳng một lần nhầm lẫn không ư ?
Ngày mai nhé ta chờ mi một chuyến
Hai bàn tay khói phủ tóc tơ xa.

*****
Mo^.t dde^m tho^i ma('t tra^`m sa^u dda'y bie^?n
Hai ba`n tay kho'i phu? to'c to+ xa
Mie^`n dda^'t ddo' tra(ng dda~ ga^`y vi~nh vie^~n
Tu+` vu vo+ be^n gia^'c ngu? mo+ ho^`.

Mo^.t la^`n ddi.nh nhu+ sao nga`n dda~ ddi.nh
La.i mo^.t la^`n no^ng no^?i ve^'t sa co+.
Tro+`i va^~n va^.y va^~n ma^y chie^`u gio' ti~nh
Va^~n mo^.t ddo+`i nghe ke^? chuye^.n kho^ng nhu+
Va^~n so^'ng che^'t vo+'i ddie^u ta`n vo+` vi~nh
Dde^? ma('t mu` nhi`n la.i co~i kho^ng hu+.
Mo^.t la^`n nga.i tru+o+'c tho^ng gia` cung ki?nh
Cha(?ng mo^.t la^`n nha^`m la^~n kho^ng u+ ?
Nga`y mai nhe' ta cho+` mi mo^.t chuye^'n
Hai ba`n tay kho'i phu? to'c to+ xa.