CD Tuệ Ca 4

Thơ Nhạc Thiền Sư Tuệ Sỹ

Trích từ: Giấc Mơ Trường Sơn


1. Khung Trời Cũ -
Thúy Vinh + Kim Ngân
2. Hạ Sơn -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
3. Một Bóng Trăng Gầy -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
4. Tống Biệt Hành -
Thúy Vinh + Ngọc Nga
5. Nhớ Dương Cầm -
Bằng Cường + Ngọc Nga
6. Tiếng Nhạc Vọng -
Hồng Vân + Yến Xuân
7. Hoài Niệm -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
8. Cánh Chim Trời -
Hồng Vân + Kim Ngân, Sơn Nam
9. Mộng Trường Sinh -
Bằng Cường + Kim Ngân
10. Mưa Cao Nguyên -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
11. Những Năm Anh Đi -
Hồng Vân + Kim Ngân

______________________

Trang Nhà


NHỮNG NĂM ANH ĐINgọn gió đưa anh đi mười năm phiêu lãng
Nhìn quê hương qua chứng tích điêu tàn
Triều Đông hải vẫn thì thầm cát trắng
Truyện tình người và nhịp thở Trường sơn

Mười năm nữa anh vẫn lầm lì phố thị
Yêu rừng sâu nên khóe mắt rưng rưng
Tay anh với trời cao chim chiều rủ rỉ
Đời lênh đênh thu cánh nhỏ bên đường

Mười năm sau anh băng rừng vượt suối
Tìm quê hương trên vết máu đồng hoang
Chiều khói nhạt như hồn ai còn hận tủi
Từng con sông từng huyết lệ lan tràn.

Mười năm đó anh quên mình sậy yếu
Đôi vai gầy từ thuở dựng quê hương
Anh cúi xuống nghe núi rừng hợp tấu
Bản tình ca vô tận của Đông phương

Và ngày ấy anh trở về phố cũ
Giữa con đường còn rợp khói tang thương
Trong mắt biếc mang nỗi hờn thiên cổ
Vẫn chân tình như mưa lũ biên cương.

*****
Ngo.n gio' ddu+a anh ddi mu+o+`i na(m phie^u la~ng
Nhi`n que^ hu+o+ng qua chu+'ng ti'ch ddie^u ta`n
Trie^`u ddo^ng ha?i va^~n thi` tha^`m ca't tra('ng
Truye^.n ti`nh ngu+o+`i va` nhi.p tho+? Tru+o+`ng so+n

Mu+o+`i na(m nu+~a anh va^~n la^`m li` pho^' thi.
Ye^u ru+`ng sa^u ne^n kho'e ma('t ru+ng ru+ng
Tay anh vo+'i tro+`i cao chim chie^`u ru? ri?
Ddo+`i le^nh dde^nh thu ca'nh nho? be^n ddu+o+`ng

Mu+o+`i na(m sau anh ba(ng ru+`ng vu+o+.t suo^'i
Ti`m que^ hu+o+ng tre^n ve^'t ma'u ddo^`ng hoang
Chie^`u kho'i nha.t nhu+ ho^`n ai co`n ha^.n tu?i
Tu+`ng con so^ng tu+`ng huye^'t le^. lan tra`n.

Mu+o+`i na(m ddo' anh que^n mi`nh sa^.y ye^'u
Ddo^i vai ga^`y tu+` thuo+? du+.ng que^ hu+o+ng
Anh cu'i xuo^'ng nghe nu'i ru+`ng ho+.p ta^'u
Ba?n ti`nh ca vo^ ta^.n cu?a ddo^ng phu+o+ng

Va` nga`y a^'y anh tro+? ve^` pho^' cu~
Giu+~a con ddu+o+`ng co`n ro+.p kho'i tang thu+o+ng
Trong ma('t bie^'c mang no^~i ho+`n thie^n co^?
Va^~n cha^n ti`nh nhu+ mu+a lu~ bie^n cu+o+ng.