Liên lạc:
 • Google Groups: NhacSiNgheo
 • Yahoo Music Group: DienDanNhacSiNgheo • Xin bấm vào đây để đọc "Mật thư tội ác của chủ-nghĩa Cộng-sản"  Xin bấm vào đây để đọc sách
   

  Văn, Thơ, Nhạc

  Trong các bộ môn được dùng cho mục tiêu tranh đấu chống Cộng Sản Việt Nam (CSVN), văn, thơ, nhạc (VTN) là hữu hiệu nhất.
  Trong bài viết này TQL muốn nêu lên câu hỏi : Trong Văn, Thơ, Nhạc, bộ môn nào hữu hiệu nhất?

  1- (VTN) đều có thể đưa lên net, gửi đi khắp thế giới. Văn thơ có lợi hơn nhạc vì wave file (MP3) thường rất lớn hơn Văn, Thơ. (Cần phải có máy điện toán và internet).
  2- (VTN) đều có thể in thành sách, cassette, CD, DVD v.v. Văn, Thơ tương đối rẻ hơn Nhạc, một CD nhạc (với tiếng ca) thường có giá thành cao hơn Văn, Thơ. (Chỉ lưu hành ngoài Việt Nam, chứ chưa thể chính thức mang vào).
  3- (VTN) đều có thể được các đài phát thanh đưa đến người nghe. Các đài phát thanh địa phương hoặc phát thanh tiếng Việt về Việt Nam. Đây là phương tiện tốt nhất vì người dân bên trong Việt Nam không phải ai cũng có máy điện toán nhưng có thể có máy thâu thanh, có thể nghe được.
  4- (VTN) có thể phát trong xe hơi khi đi làm việc. Người lái thường nghe NHẠC, không mấy ai nghe đọc chuyện, hay nghe ngâm tao đàn. Đây cũng là một yếu tố cân phải được nghiên cứu, cân nhắc cẩn thận.
  5- Câu hỏi tới là : Có bao nhiêu Văn, Thơ được các đài phát thanh dùng trong các chương trình? Bài thơ chưa được thâu thành Tao đàn, có đàn có sáo, có nghệ sĩ chuyên nghiệp trình bày, có thể được các xướng ngôn viên đọc phơi phới không?
  6- Làm thế nào để các đài phát thanh dùng các bài Văn hay các bài Thơ? Các người phụ trách chương trình có mất thì giờ để tìm Văn, Thơ không ?
  7- Những bài Văn dài lê thê, những bài thơ dài lê thê, thời lượng các buổi phát thanh trân quý từng giây! Như vậy số phận các bài Văn, Thơ dài lê thê dường như đã được an bài rồi !!!
  8- (VTN) cái nào dễ nhớ hơn, in sâu vào tâm khảm người nghe tức khắc???
  9- Nêu cứu xét tỷ lệ người dân Việt Nam có máy điện toán, máy thâu thanh, máy thâu thanh nhiều gấp mấy chục lần máy điện toán và internet ???.

  TQL mong rằng những câu hỏi nêu trên có thể là đề tài để những người làm (VTN) chống (CSVN) tìm cho mình một câu trả lời thỏa đáng và tìm giải pháp thích ứng.

  Trân trọng,
  Tran Quan Long