CD Thân Phận Biệt Xứ


Nhạc: Trần Quan Long

Tiếng hát Minh Hiếu

Mặt A:

 • Lời giới thiệu: Thi sĩ Hà Huyền Chi
 • Thân phận biệt xứ
 • Năm ngàn năm trước - thơ HHC
 • Giọt sầu
 • Nhịp võng quê hương - lời LV Phúc
 • Sao hôm từ khuất - thơ HHC
 • Loài hoa đoạn trường
 • Tình cuối cho quê hương

 • Mặt B:
 • Hư vô - thơ HHC
 • Gọi thầm
 • Màu đen thiên thu
 • Cõi buồn trên ta - thơ HHC
 • Giọt nắng
 • Lời thề
 • Bao giờ về bên em
 • ______________________

  Trang Nhà


  Hân hạnh giới thiệu

  ©2005 Tran Quan Long