CD Tuệ Ca 4

Thơ Nhạc Thiền Sư Tuệ Sỹ

Trích từ: Giấc Mơ Trường Sơn


1. Khung Trời Cũ -
Thúy Vinh + Kim Ngân
2. Hạ Sơn -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
3. Một Bóng Trăng Gầy -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
4. Tống Biệt Hành -
Thúy Vinh + Ngọc Nga
5. Nhớ Dương Cầm -
Bằng Cường + Ngọc Nga
6. Tiếng Nhạc Vọng -
Hồng Vân + Yến Xuân
7. Hoài Niệm -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
8. Cánh Chim Trời -
Hồng Vân + Kim Ngân, Sơn Nam
9. Mộng Trường Sinh -
Bằng Cường + Kim Ngân
10. Mưa Cao Nguyên -
Đoàn Yên Linh + Sơn Nam
11. Những Năm Anh Đi -
Hồng Vân + Kim Ngân

______________________

Trang Nhà


KHUNG TRỜI CŨĐôi mắt ướt tuổi vàng cung trời hội cũ
Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang
Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ
Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn
Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở
Đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan
Cười với nắng một ngày sao chóng thế
Nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng
Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ
Bụi đường dài gót mỏi đi quanh
Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rủ
Suối rừng xa ngược nước xuôi ngàn.

*****
Ddo^i ma('t u+o+'t tuo^?i va`ng cung tro+`i ho^.i cu~
A'o ma`u xanh kho^ng xanh ma~i tre^n ddo^`i hoang
Phu't vo^.i va~ bo^~ng tha^'y mi`nh du thu?
Tha('p ddèn khuya ngo^`i ke^? chuye^.n tra(ng ta`n
Tu+` nu'i la.nh dde^'n bie^?n im muo^n thuo+?
Ddi?nh dda' na`y va` ha.t muo^'i ddo' chu+a tan
Cu+o+`i vo+'i na('ng mo^.t nga`y sao cho'ng the^'
Nay mùa ddo^ng mai mùa ha. buo^`n cha(ng
Dde^'m to'c ba.c tuo^?i ddo+`i chu+a ddu?
Bu.i ddu+o+`ng da`i go't mo?i ddi quanh
Gio+` ngo' la.i bo^'n va'ch tu+o+`ng u? ru?
Suo^'i ru+`ng xa ngu+o+.c nu+o+'c xuo^i nga`n.